உங்க எல்லாரையும் மெர்சலாக்கவும் மஜா பண்ணவும் வராங்க நம்ம ரூட் தல.. ஜாலியாவும் நல்ல கருத்தோடவும் இருக்குற இந்த கானாவ கேளுங்க மஜா பண்ணுங்க! நம்ம ரூட்டுதல ….

Namma Route Thala is here! Watch all the latest Gana songs sung by the Top Gana singers around the Chennai city.

Watch the latest release video songs exclusively only on Sun Music Channel.

Click to watch Full Episodes of Top Tamil serials airing on Sun TV:
Lakshmi Stores – http://bit.ly/2M2OIum
Kanmani – http://bit.ly/30AWwI0
Arundhathi – http://bit.ly/2Gg5a6O
Pandavar Illam – http://bit.ly/2xS038C
Tamil Selvi – http://bit.ly/32vUmv2

For Tamil Serials from Sun TV – http://bit.ly/2LlCQnT
For Malayalam Serials from Surya TV – http://bit.ly/2LWpluw
For Telugu Serials from Gemini TV – http://bit.ly/2SkUadj
For Kannada Serials from Udaya TV – http://bit.ly/2XSQXD1

Don’t forget to SUBSCRIBE to Sun Music YouTube channel – http://bit.ly/2YS5eBi

🔔Click the BELL ICON to get alerts for every release🔔
————————————————–
Watch all Sun TV Programs also on Sun NXT. Watch the latest movies in DOLBY DIGITAL PLUS, 4000+ Movies in HD, 40+ Live TV Channels, TV Shows, TV Serials, Music Videos, Comedy and exclusives on Sun NXT at anywhere anytime.

Download SunNXT here:
Android: http://bit.ly/SunNxtAdroid
iOS: India – http://bit.ly/sunNXT
iOS Rest of the World – http://bit.ly/ussunnxt

Watch on the web – https://www.sunnxt.com/
————————————————–
#RouteThalaSongs #TamilGanaSongs #SunMusic #SunTV
#SunMusicSongs #SunMusicChannel #SunNXT #SunTV #SunTVPrograms #SunMusicShows #RouteThala #GuranteelaEngalodaUyirukku

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *